فنون رایانه ای کشف تقلب مبتنی بر اکسل و PowerPivot

 فنون رایانه ای کشف تقلب مبتنی بر اکسل وPowerPivot

 

بسیاری از حسابرسان بر این باورند که: " حسابرسی مالی فاقد نتایج اطلاعاتی لازم برای استفاده‌کنندگان است" و یا "حسابرسی مالی فقط به تهیه یک یا چند زونکن مستندات ختم می‌شود". آیا این موارد فاجعه نیست؟
  آیا این رویه‌ها هشدارهایی نیست که صلاحیت حسابرسان(هر چند که در آزمون حسابداران رسمی پذیرفته شده‌اند) دچار خدشه شده است؟
آیا در صورت ادامه پیدا کردن این رویه، جامعه به بهانه‌های پوشالی حسابرسان مبنی بر اینکه نتوانسته‌اند تقلبات را کشف نمایند، گوش فرا خواهد داد؟ سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سایر ارگان های مرتبط با امور حسابرسی چه تحولی در راستای این تغییر رویه ایجاد کرده‌اند؟

. آیا صرفاً تدوین، آموزش و مرور استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای حسابرسان، می‌تواند آن‌ها را در کشف تقلب کمک نماید؟ آیا انجام تقلب همیشه از یک یا چند استاندارد خاص پیروی می‌کند؟

مگر نه اینکه شیادان مالی همیشه ضعیف‌ترین قسمت یک زنجیره کنترل داخلی را مورد هدف قرار می‌دهند و اقدام به کلاه‌برداری می‌کنند؟

مگر نه اینکه متقلبان در صنایع و سیستم‌های اطلاعاتی مختلف از روش‌های متفاوتی برای سوءاستفاده بهره می‌گیرند؟
تا چه زمانی می‌توان بر این طبل کوبید که "ما برای کشف تقلب آموزش ندیده‌ایم"؟
تا چه زمانی می‌توان بر این طبل کوبید که "محدودیت‌های زمانی اجازه نمی‌دهد تا تقلبات را کشف نماییم"؟ تا چه زمانی می‌توان بر این طبل کوبید که " مبلغ قرارداد حسابرسی پایین است، بنابراین..."؟
حسابرسان تا چه میزان شناخت اطلاعاتی خود را در خصوص صنعت و سیستم اطلاعاتی ویژه شرکت(سازمان) مورد حسابرسی به‌روز و کامل می‌نمایند؟
حسابرسان تا چه میزان از گزارش‌های سایر قسمت‌های شرکت غیر از "واحد حسابداری" استفاده و یا حتی مراجعه می‌کنند؟
حسابرسان تا چه میزان داده‌های مالی با داده‌های غیرمالی را مقایسه می‌نمایند؟ حسابرسان تا چه میزان روش‌های تحلیلی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟
و نهایتاً اینکه:
حسابرسان تا چه میزان با فنون رایانه‌ای کشف تقلب آشنا هستند و چه میزان این فنون شگفت‌انگیز را در حسابرسی به خدمت می‌گیرند؟
آیا حسابرسی که نتوانست گوشه‌ای از تقلب 30000 میلیارد ریالی را کشف کند هنوز هم می‌تواند سر را بالا بگیرد و بگوید" من حسابدار رسمی هستم!"؟
آیا پاسخ این سؤالات سخت است؟ خیر!

 

رویکردها و مأموریت‌های سایان پژوهان در راستای اعتلای حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی طرح‌ریزی گردیده است. بنابراین در راستای مأموریت‌های تعریف‌شده و اهداف مشخص‌شده، سایان پژوهان فنون رایانه‌ای کشف تقلب را تبیین نموده است.مطالعات موردی مختصری از فنون کشف تقلب در کتاب"اکسل برای حسابداران و حسابرسان، مبتنی بر رویکرد دگرگون‌سازی  حسابداری و حسابرسی" نوشته ایمان ثابتی بیلندی مطرح و بیان گردیده است. شما در این بخش با ترفندها و فنونی آشنا خواهید شد تا بتوانید کیفیت حسابرسی را به طرز چشمگیری افزایش داده و روش‌های حسابرسی را دگرگون نمایید.