کشف تقلبات و حسابداری دادگاهی

 

تقلب در هر اندازه و شکلی روی می‌دهد، از آن‌هایی گرفته که ما در روزنامه‌ها می‌خوانیم و سرخط‌ها و صفحات اول روزنامه را به خود اختصاص می‌دهند که به طور معمول گریبان گیر شرکت‌ها و سازمان‌های غول‌آسا شده‌اند تا آن‌هایی که تقلبات را در سطح پایین به روش‌های کاملاً سازمان‌دهی شده انجام می‌دهند. از خرد و کلان بودن تقلب‌ها که بگذریم این قاعده وجود دارد که تقلبات معمولاً از کوچک آغاز می‌شوند و رفته‌رفته گسترده‌تر می‌شوند.

 

برآوردها نشان داده است هزینه تقلب به طور متوسط 6 درصد درآمدهاست.

 

 

سایان پژوهان با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه گروه‌های کشف تقلب و به‌کارگیری فنون رایانه‌ای کشف تقلب، خدمات حرفه‌ای کشف تقلبات و حسابداری دادگاهی را به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف ارائه می‌نماید.

خدمات کشف تقلب سایان پژوهان مبتنی بر فنون رایانه ای کشف تقلب، بدون مراجعه حضوری ارائه میشود، از مزایای این خدمات می توان موارد زیر را برشمرد

 

              * سریع و ارزان

* حسابرسی بدون سند رسی در کمتر از 24 ساعت

* کشف تقلب مبتنی بر فنون رایانه ای کشف تقلب

         

            

 

 

 

ارتباط با مدیر داخلی جهت سفارش ارائه خدمات 

7006 535 0915