آموزش کاربردی حسابداری و حسابرسی


آموزش کاربردی حسابداری و حسابرسی

مبتنی بر قوانین، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اکسل

چرا دانشجویان حسابداری بعد از فارغ‌التحصیل شدن و ورود به بازار کار با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند؟

چرا حسابداران دانش اطلاعاتی لازم در خصوص قوانین مالیاتی و ... را ندارند؟
چرا حسابداران استانداردهای ضروری حسابداری را به گونه‌ای قابل‌قبول فرا نگرفته‌اند؟
چرا حسابداران عمدتاً به اپراتور تبدیل شده‌اند و فاقد توانایی لازم جهت تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی و
مدیریتی به مدیران ارشد هستند؟
چرا حسابرسان به تبعیت بی‌چون و چرا از رویه‌های گذشتگان بسنده کرده‌اند؟
چرا اکثر حسابرسان قدرت درک سیستمی و اجرای روش‌های قدرتمند تحلیلی را ندارند؟
چرا اکثر حسابرسان رویه‌های "همانند سال قبل حسابرسی کن!" و یا " صرفاً برنامه حسابرسی را اجرا کن!" را هنوز در دستور کار خود قرارداده اند؟
چرا حسابرسان با فنون رایانه‌ای کشف تقلب آشنا نیستند و هنوز حسابرسی خود را به روش قرن بیستم انجام  می دهند؟
چرا هنوز حسابداران و حسابرسان، به گونه ای موثر قدرت نرم‌افزار اکسل را در تحلیل‌های حسابداری و کشف تقلب به خدمت نگرفته‌اند؟

 

 

سایان پژوهان به منظور رفع نقصان‌هایی که در بالا ذکر شد برنامه‌های آموزشی را ارائه داده است تا نیازهای دانشجویان حسابداری، حسابداران و حسابرسان شاغل وهمچنین مدیران عامل و ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها را تأمین نماید.اصول و پایه این آموزش‌ها مبتنی بر تفکر سیستمی بوده تا شاهد انتقال موثر قوانین، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین نرم‌افزارهای مالی و اکسل باشد.

 

 

فرآیند ارائه این خدمات به صورت زیر است