حسابداری بهای تمام شده


 

 

بهای تمام‌شده هر واحد محصول تولیدی(هر خدمت) چه مبلغی است؟

عناصر بهای تمام‌شده هر واحد محصول تولیدی(هر خدمت) شامل مواد، دستمزد و سربار چه مبالغی است؟
حاشیه سود هر واحد محصول تولیدی(هر خدمت) چه میزان است؟
شرکت تا چه میزان قدرت و انعطاف‌پذیری در افزایش یا کاهش حاشیه سود هر محصول(خدمت) دارد؟
آیا مصرف مواد به صورت استاندارد و بهینه طی فرآیند تولید انجام شده است؟
آیا نیروی انسانی بهره‌وری مطلوبی طی فرآیند تولید داشته است؟
  آیا ضایعات تولید، درصد منطقی را تشکیل می‌دهد؟
تا چه میزان بهای فروش محصولات ، قدرت انعطاف پذیری در بازار رفابتی را دارد؟
این سؤالات و سایر پرسش‌هایی از این قبیل، همیشه دغدغه مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها بوده است. در شرایط نوین اقتصادی و ایجاد رقابت شدید بین تولیدکنندگان محصولات صنعتی، دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز حوزه حسابداری بهای تمام‌شده یک ضرورت انکارناپذیر است. جهت حصول این مهم، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار نظام بهای تمام‌شده مناسب یک چالش مهم در مسیر مدیریت سازمان است.

 

 

سایان پژوهان با درک نیازها و چالش‌های موجود در مسیر استقرار نظام بهای تمام‌شده، ارائه راهکارهای جدید در این مسیر را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده است. راهکارهای اصلی ارائه‌شده توسط سایان پژوهان در 5 راه زیر خلاصه می‌شود:
  مدیریت و کنترل مصرف مواد و محاسبه انحرافات مواد
  مدیریت و کنترل تولید
  محاسبه بهای تمام‌شده هر محصول

  محاسبه حاشیه سود هر محصول و پیشنهاد قیمت‌های فروش منطقی برای هر محصول


فرآیند ارائه این خدمات به صورت زیر است