حسابرسی داخلی

 

ضرر و زیان‌های ناشی از نبود یک سیستم کنترل داخلی قوی و موثر در امور مالی و عملیاتی شرکت، مدیران را در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان دچار اشتباه خواهد کرد.مدیران ارشد و هیئت‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها به منظور اطمینان از اعمال شدن سیاست‌ها و خط مشی‌های سازمان، رعایت قوانین و مقررات، قابل‌اعتماد بودن اطلاعات مالی ارائه‌شده توسط واحد امور مالی(حسابداری) و اثربخشی نیروی انسانی ضرورت یک تیم ممیزی در شرکت یا سازمان خود را درک کرده‌اند.ارائه گزارش‌های بی‌طرفانه، مشاوره‌ای و به موقع و با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملکرد سازمان توسط تیم های حسابرسی داخلی انجام می‌شود.

 

سایان پژوهان، خدمات حسابرسی داخلی را با اتکای به دانش و بیش از یک دهه تجربه تیم های حسابرسی داخلی منطبق با اهداف، برنامه و نیازهای شرکت طراحی و اجرایی می‌گردد. به طور کلی هدف حسابرسی داخلی کمک به هیئت مدیره است تا اطمینان حاصل شود که موارد زیر  محقق شده است
 
  اطمینان بخشی به گزارش‌ها و شفافیت اطلاعات و گزارش‌های مالی
  اطمینان از صحت عملکرد واحد حسابداری بهای تمام‌شده
  مدیریت کارآمد و اثربخش نیروی انسانی و ..
  حفاظت از دارایی‌ها

فرآیند ارائه این خدمات به صورت زیر است